Тип заняття: Самостійне вивчення
Мета заняття:
 • · познайомити студентів з основними етапами налаштування анімаційних ефектів слайдової презентації.
 • · виховувати в учнів працелюбність, уважність в роботі, дисципліну, сумлінність, відповідальність, науковий світогляд
 • · розвивати естетичний смак, вміння та навички щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера
Знати: поняття про анімаційні ефекти презентації;

спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

способи демонстрації презентацій

Вміти: додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти, керувати рухом об’єктів на слайдах;

настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів;

настроювати часові параметри показу презентації;

зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її у середовищі програми розробки презентацій

Програмне забезпечення: ОС Windows XP SP3, Microsoft Office
Література М.М.Редько Інформатика та комп‘ютерна техніка  Вінниця: Нова книга, 2007, ст. 418-435

О.В.Ярмуш, М.М.Редько Інформатика і комп‘ютерна техніка К: Вища освіта, 2006, ст. 255-266

 

Короткі теоретичні відомості.

Анімація — це додавання до тексту або об’єкта спеціального відео- або звукового ефекту. Наприклад, можна створити елементи текстового списку, що влітають на сторінку зліва по одному слову, або додати звук аплодисментів при відкритті малюнка.

Анімація тексту, малюнків, звуків, фільмів і інших об’єктів на слайдах підкреслює різні аспекти змісту, управляє потоком інформації, робить презентацію цікавішою. Для тексту або будь-якого об’єкта можна задати спосіб появи на екрані, задати поведінку тексту або об’єктів при додаванні нового елементу.

Порядок і час показу анімованих об’єктів можна змінювати, а показ можна автоматизувати, щоб не користуватися мишею. Можна заздалегідь проглянути і, якщо потрібний, змінити загальний вид ефектів анімації тексту і об’єктів.

Анімація тексту і об’єктів задається за допомогою інструментів командної вкладки Анимация.

Для попереднього перегляду анімації використовується кнопка Просмотр.

 1. Відкрийте презентацію, створену на попередньому занятті.
 2. Виконайте настройку анімації слайдів:
 •   настроїти анімацію текста, графічних об’єктів (командна вкладка Анимация/ група команд Анимация);
 •   для перегляду анімаційних ефектів використати кнопку Просмотр;

3. Виконайте настройку анімаційних ефектів переходу слайдів (командна вкладка Анимация/група команд Переход к этому слайду)

 •   вибрати ефект;
 •   встановити швидкість;
 •   встановити автоматичну зміну слайдів по заданому часу.

4. Перегляньте презентацію (Показ слайдов/Начать показ; F5), при необхідності внесіть корективи.
5. Збережіть презентацію в форматі демонстрації (Демонстрация РowerРoint (*.PPSХ) та закрийте програму.
6. Перегляньте створену презентацію.

Питання для самостійної перевірки знань:

 1. Що таке комп’ютерна презентація?
 2. Що таке слайд?
 3. Що таке анімація? До яких об’єктів може бути застосована анімація?
 4. Як здійснюється налаштування анімаційних ефектів?
 5. Чи можна змінити порядок анімаційних ефектів?
 6. Як переглянути встановлений анімаційний ефект?
 7. Як здійснюється налаштування переходів між слайдами презентації?
Advertisements