1. Поняття про комп’ютерну презентацію.

2. Порядок розробки презентацій

Поняття про комп’ютерну презентацію Презентація (англ. presentation – представлення) – це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату до певної теми. На кожному слайді можна розмістити довільну текстову і графічну інформацію.

Термін «презентація» (або «слайд-фільм») пов’язаний перш за все з інформаційними та рекламними функціями карток-слайдів, які розраховані на певну категорію глядачів: покупців, замовників, акціонерів, журналістів, читачів тощо. Теми презентації не обмежуються пропозицією товарів і послуг, інформацією про стан справ тощо. В школах та вузах за допомогою презентацій можна створювати і демонструвати навчальні і довідникові слайд-фільми, розповідати про роботу гуртків, клубів, наукових товариств, демонструвати колекції та спортивні досягнення, висловити свою думку щодо вивченої теми.

Дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття інформації становить 15%, зорового – 25%, а їх одночасне залучення підвищує ефективність сприйняття до 65%.

У пакет Microsoft Office для Windows входить додаток Power Point, який призначений для створення і редагування довільної презентації, що надають можливість поєднувати подання як аудіо- так і візуальної інформації.

Створені презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп’ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід, автофігури, діаграми тощо. У процесі створення презентації потрібно проявити себе як сценарист, режисер, художник і вимогливий глядач.

Power Point ставить підвищені вимоги до творчих здібностей автора, його художнього смаку.

Об’єктом обробки Power Point є файл презентації, який має довільне ім’я та розширення .ppt. В цей файл входять структурні елементи презентації – слайди разом з додатковою інформацією (нотатки і т.п.)

Слайд – це фрагмент презентації, в межах якого виконується робота над її об’єктами.

Основні можливості програми:

 • створення послідовності слайдів;
 • форматування тексту;
 • вставляння гіперпосилань;
 • вставляння керуючих кнопок;
 • сортування слайдів;
 • створення ефектів анімації та 3D-переходів слайдів;
 • демонстрація презентації

Порядок розробки презентацій Створення будь-якої презентації звичайно включає три основні етапи:

 • Проектування презентації.
 • Створення запланованих слайдів.
 • Встановлення послідовності слайдів та демонстрація презентації.

На етапі проектування визначається, з яких слайдів має складатися презентація, ретельно розробляється вміст кожного слайда, продумується їх оформлення — створюється проект презентації. Презентація, як правило, містить не повну інформацію про предмет дослідження, а тільки ту, яка необхідна для кращого розуміння і запам’ятовування. Слайди не мають бути перевантажені ані текстовою, ані графічною інформацією.

Тільки після цього розпочинають безпосереднє створення слайдів. Працювати над слайдами можна в будь-якому порядку. Послідовність їх чергування встановлюється на останньому етапі роботи.

Перший слайд — титульний — як правило містить назву презентації та інформацію про її автора; на наступних послідовно розкривається зміст запланованого матеріалу згідно розробленого проекту. Для додавання слайдів у презентацію потрібно скористатись інструментом Создать слайд командної вкладки Главная. Це кнопка списку, що дозволяє вибрати макет створюваного слайду. Макети слайдів містять форматування, розміщення та покажчики місця заповнення для всього вмісту на слайді. Покажчики місця заповнення – це контейнери макетів, які можуть містити різний вміст, зокрема текст (включно з основним текстом, маркованими списками та заголовками), таблиці, діаграми, рисунки SmartArt, фільми, звуки, рисунки та картинки. Макет також містить тему (кольори, шрифти, ефекти та тло).

Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д.Льюїсом)

 • Кожен слайд має відображати одну думку.
 • Текст має складатися з коротких слів та простих речень.
 • Рядок має містити 6-8 слів.
 • Всього на слайді має бути 6-8 рядків.
 • Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.
 • Дієслова мають бути в одній часовій формі.
 • Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайда.
 • У заголовках мають бути і великі, і малі літери.
 • Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар’єр на шляху ефективної передачі інформації.
 • Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше ніж чртири.
 • Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.
 • Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

Порядок редагування, форматування інформації такий же, як і у інших додатках пакету Microsoft Office.

Наступний крок – дизайн слайдів, тобто їх стиль оформлення, який відповідатиме тематиці презентації. Дизайн слайдів можна задати за допомогою галереї Темы, що міститься на командній вкладці Дизайн. Ця галерея містить найрізноманітніші варіанти оформлення, що можуть бути застосовані в залежності від інформації, що подається в презентації. В результаті ми отримуємо професійно оформлені слайди, в яких всі елементи представлені гармонійно.

Додавання анімаційних ефектів. Анімація гіперпосилань, тексту, графіки, діаграм і об’єктів використовується для підкреслення різноманітних аспектів змісту, керування порядком викладення інформації і робить презентацію цікавішою.

Ефекти анімації можуть застосовуватися до елементів на слайді, розташованих у покажчику місця заповнення, або до абзаців, які містять одиночні маркери чи елементи списків. Наприклад, можна застосувати ефект вильоту до всіх елементів на слайді або лише до окремого абзацу в маркованому списку. Крім стандартних і настроюваних шляхів переміщення, можна додати ефекти входу, виділення та виходу. Також до одного елемента можна одночасно застосувати кілька ефектів анімації — наприклад, спочатку до маркера списку застосовується ефект вильоту, а потім ефект спадання за край.

Більшість параметрів анімації містять відповідні ефекти, з яких можна вибирати. Ці відповідні ефекти включають параметри відтворення звукового супроводу анімацій і параметри ефектів анімації тексту, які можна застосувати до букв, слів і абзаців (наприклад, заголовок може з’являтися по слову, а не весь відразу).

Ефекти анімації для тексту й об’єктів можна переглянути як для окремого слайда, так і для всієї презентації.

Налаштування анімаційних ефектів здійснюється за допомогою інструментів командної вкладки Анимация.

Зміна слайдів — це ефект анімації, який застосовується в поданні показу слайдів під час переходу від одного слайда до наступного. Можна настроїти швидкість кожного ефекту зміни слайдів, а також додати звук.

Microsoft Office PowerPoint включає багато різних типів зміни слайдів:

 • Без переходу
 • Горизонтальні жалюзі
 • Вертикальні жалюзі
 • Прямокутник всередину
 • Прямокутник назовні
 • Горизонтально шахівницею
 • Вертикально шахівницею
 • Об’єднання по горизонталі
 • Об’єднання по вертикалі

Питання для самостійної перевірки знань:

 1. Що таке комп’ютерна презентація?
 2. Що таке слайд?
 3. Назовіть основні функціональні можливості редактора презентацій Microsoft PowerPoint.
 4. У якому порядку розробляють презентацію?
 5. Які ви знаєте вимоги до змісту презентації?
 6. Що таке розмітка слайду? Як вона задається?
 7. Що таке дизайн слайду? Як він задається?
 8. Які ви знаєте налаштування зміни слайдів презентації?
 9. Як у презентацію додати анімаційні ефекти?
Advertisements