1. Середовище розробки додатків Microsoft Visual Studio.

2. Сукупності імен.

3. Рішення і проекти Microsoft Visual Studio.

4. Створення нового проекту.

5. Програмні модулі.

Мова Visual Basic є професійним програмним засобом задопомогою якого швидко і ефективно створюють Windows-додатки. Однією з ключових переваг цієї мови програмування полягає в тому, що вона проста у використанні іразом з цим надає великий набір різноманітних можливостей, що дозволяють охопити всі основні напрями програмування.

Розробка додатків у середовищі Microsoft Visual Studio має дві сторони. З оного боку використання мови Visual Basic як такого, а з іншого – використання прийомів роботи в інтегрованому середовищі Microsoft Visual Studio.

Microsoft Visual Studio надає користувачу можливість виконувати різноманітні дії при розробці програми: проектувати графічний інтерфейс, редагувати програмний код, компілювати елементи додатку, а також здійснювати покрокову відладку програми.

 Середовище розробки додатків Microsoft Visual Studio Елементи графічного інтерфейсу Microsoft Visual Studio характерні для Windows-програм. Розмір і форма вікон в рамках інтерфейсу Microsoft Visual Studio визначається конкретною конфігурацією системи. Користувач має можливість змінювати розмір і розташування окремих елементів, згортати їх з тим, щоб збільшити місце для інших, необхідних в даний момент, елементів.

vs_1

В вікні Microsoft Visual Studio можна виділити декілька основних елементів:

 • Меню вікна і стандартна панель інструментів, де зосереджені команди по роботі у середовищі Microsoft Visual Studio;
 • Обозреватель решений – розміщуються проекти та файли поточного рішення;
 • Панель элементов – відображаються елементи, що використовуються в проектах  Visual Basic
 • Панель Свойства відображає (дає змогу змінювати) властивості об’єктів рішення, включаючи форму і розміщені на ній об’єкти.

Сукупності імен Середовище Microsoft Visual Studio базується на програмній технології NET Framework – технологія, що призначена для створення звичайних програм і веб-додатків.

Платформа NET Framework складається з двох частин: єдиного середовища виконання та бібліотеки класів.

Єдине середовища виконання управляє кодом програми під час його виконання, що забезпечує управління пам’яттю і віддалене управління.

Бібліотека класів є об’єктно-орієнтованою колекцією типів, яку можна використовувати при розробці додатків – починаючи з традиційних консольних програм і закінчуючи додатками з графічним інтерфейсом а також додатками, що використовують Web-форми.

Клас – це тип, що характеризує об’єкти, в свою чергу об’єкт є конкретним представником певного класу. Таким чином об’єкт є екземпляром певного класу.

За допомогою сукупностей імен класи можна класифікувати згідно ієрархії. Сукупності імен – це засіб, за допомогою якого класи імен розподіляють по категоріям, що виключає конфлікти імен. Сукупності імен можуть містити класи, переліки, структури, інтерфейси і інші сукупності імен.

Сукупності імен прийнято позначати наступним чином: назва сукупності імен, крапка, а після неї – назва типу.

За замовчуванням в новостворюваному проекті Microsoft Visual Studio містяться наступні сукупності імен:

vs_2Сукупність імен System містить фундаментальні і базові класи, що задають типи данних, необхідні в кожному додатку.

System.Windows.Forms – класи, що реалізують поведінку віконних форм, що є основою додатків Microsoft Windows.

Сукупність імен System.Drawing необхідне для доступу до інтерфейсу графічних пристроїв, класи цієї сукупності імен необхідні для малювання у вікнах додатків ліній, зображень, ін. графічних об’єктів.

System.Collections – містить класи, що відповідають за функціональність масивів, списків, словників та ін.

System.Data – необхідна для програм, що працюють з базами даних.

 

Рішення і проекти Рішення і проекти – це контейнери, які Microsoft Visual Studio використовує для розміщення і групування коду, написаного в інтегрованому середовищі.

Контейнери – це об’єкти, всередині яких розміщується інші об’єкти.

Рішення – це віртуальні контейнери, вони групують властивості, що відносяться до одного проекту, що містить рішення.

Рішення не обробляються компілятором – програмою, що переводить текст програми, написаної мовою високого рівня у еквівалентну програму на машинній мові. З точки зору програмування все, що відбувається у Visual Studio проходить на рівні рішення.

Самі по собі рішення не виконують інших функцій, крім як слугують контейнерами високого рівня для інших елементів. Проекти є самими очевидними елементами, котрі можна помістити у рішення.

У Microsoft Visual Studio одночасно можна відкрити тільки одне рішення, при роботі над кількома рішеннями одночасно потрібно запускати декілька вікон Visual Studio.

 Створення нового проекту.

Для створення нового проекту потрібно скористатись одним з варіантів:

 • У вікні Начальная страница потріно скористатись гіперпосиланням Создать: Проект;
 • Скористатись командою Файл/Создать/Проект;
 • Скористатись кнопкою Создать Проект стандартної панелі інструментів.

При цьому відкривається діалогове вікно Создать Проект, де потрібно вибрати тип проекту, вказати його ім’я і місце розміщення.

Створення проекту призводить до створення на диску ПК проекта вказаного типу, а також створюється рішення з вказаною назвою (разом з посиланнями на проект).

 

Програмні модулі.

Програми Visual Basic зберігаються у модулях, які можуть бути трьох видів:

 • Модуль форми
 • Стандартний модуль
 • Модуль класа

Проста програма, що складається з однієї форми, як правило містить тільки модуль форми. По мірі ускладнення програми повторювані функції, що виконуються у декількох модулях форми, можна виділити в окремий програмний код, який буде спільним для всіх – стандартний модуль.

При створенні власних класів у Visual Basic використовуються модулі класів.

Модулі форми можуть містити оголошення змінних, констант, типів даних, зовнішніх процедур, що використовують на рівні модуля, процедур обробки подій. В них можна також посилатись на інші форми і об’єкти програми.

Стандартні модулі можуть містити оголошення глобальних і локальних змінних, констант, зовнішніх процедур і процедур загального характеру, які є доступними для інших модулів програми.

Використовуючи об’єктно-орієнтоване програмування у Visual Basic створюють нові об’єкти з розробленими для них властивостями і методами і розміщують їх у модулях класів.

 

Питання для самостійної перевірки знань:

 1. З яких елементів складається вікно Microsoft Visual Studio?
 2. Що таке клас у Visual Studio? Що таке бібліотека класів?
 3. Що таке сукупність імен у Visual Studio? Які ви знаєте сукупності імен?
 4. Що таке рішення Microsoft Visual Studio?
 5. Як створити новий проект Visual Studio?
 6. Які ви знаєте види програмних модулів Visual Studio?
Advertisements