1. Загальна характеристика ОС Windows ХР
 2. Інтерфейс користувача Windows XP
 3. Файлова система ОС Windows XP

Загальна характеристика ОС Windows ХР

Windows ХР Professional це наслідниця Windows 2000 Professional, що претендує на звання найпопулярнішої операційної системи в ХХІ столітті. Це перша операційна система, що ліквідує різницю між „домашніми” версіями Windows і версіями, що орієнтовані на бізнес.

На додаток до того, чим пишалася Windows 2000 (кращий захист даних у порівнянні з Windows Me, більш досконала файлова система NTFS, підтримка декількох процесорів, віддалене керування, підтримка RAID і т.д.), операційна система Windows XP одержала удосконалений інтерфейс користувача, поліпшені можливості роботи з пристроями Plug and Play, удосконалення, пов’язані зі збереженням великих обсягів інформації, керуванням енергоспоживанням і підтримкою різноманітного устаткування. Завершують характеристику системи підвищена надійність, захист від несанкціонованого доступу і гнучкість керування
– усього цього удалося досягти завдяки новій системі шифрування файлів і застосуванню засобів керування.

Windows ХР являє собою операційну систему, з графічним інтерфейсом користувача, що є душею і серцем будь-якого комп’ютера. Без неї ми не змогли б запускати свої улюблені програми, копіювати інформацію і навіть вводити текст із клавіатури.

Windows XP, як раніше Windows NT і Windows 2000, є багатопоточною, багатозадачною операційною системою з повною 32-розрядною пам’яттю адресації.

Багатозначність – дозволяє операційній системі одночасно виконувати декілька задач, наприклад ви можете редагувати один документ, інший друкувати на принтері та слухати музику, записану на компакт диску. Операційна система контролює роботу процесора, і якщо запущена задача вимагає додаткові ресурси, то її виконання може бути призупиненою до отримання ресурса.

Багатопоточність – це виконання декількох процесів у швидкій послідовності в межах однієї програми (під процесом в програмуванні розуміють процедуру або задачу, яка є частиною більш значної операції або програми). Наприклад, якщо ви працюєте з багатопоточною програмою Microsoft Exсel, то можете одночасно друкувати одні електронні таблиці і редагувати інші. Продуктивність системи зростає, так як потоки виконуються одночасно, незалежно один від одного.

 

Інтерфейс користувача Windows ХР

Ефективне “спілкування” користувача з комп’ютером в Windows ХР реалізується через графічний інтерфейс користувача, основу якого складають вікна, значки, розміщені на робочому столі, кнопки, перемикачі, галочки, бігунки та ін. Робота із значками файлів, папок та різноманітних пристроїв комп’ютера набагато простіша для користувача, ніж запам’ятовування їх точного імені. Графічний інтерфейс Windows реалізує принцип WYSIWYG (What You See is What You Get – що ви бачите, те і отримаєте). У відповідності з цим принципом зображення на екрані ідентичне тому образу, який ми отримуємо при друкуванні.

Після завантаження Windows ХР Professional на екрані дисплея відображається робочий стіл. В повсякденному житті робочий стіл використовується для розміщення папок та паперів, на його екранному аналозі розміщують в зручному порядку значки. Кожен значок відображає програму, папку або інший об’єкт, який забезпечує доступ до ресурсів комп’ютера, до локальної мережі чи Інтернету.

При першому запуску ОС на робочому столі Windows відображається тільки Корзина; оформлення робочого стола, розміщення значків, форма, розміри та кольори окремих елементів можуть бути змінені в залежності з індивідуальним смаком і завданнями, які розв’язує користувач.

Призначення представлених на робочому столі значків:

Мої документи – відкриває папку з вказаною назвою, в якій зручно зберігати файли документів, які часто  використовуються;

Мій комп’ютер – розміщений, як правило, в лівому верхньому куті робочого столу, дозволяє отримати доступ до ресурсів локального комп’ютера і підключених мережевих ресурсів;

Моє мережне оточення – забезпечує доступ до всіх робочих станцій та серверів локальної мережі, папок, файлів, прінтерів та інших ресурсів колективного доступу;

Корзина – використовується для тимчасового зберігання видалених файлів та папок. При бажанні файли та папки, які знаходяться в корзині, можна відновити.

Internet Explorer – запускає програму Microsoft Internet Explorer, що забезпечує роботу користувача в мережі Internet;

У нижній частині робочого столу знаходиться панель задач, на якій розміщена кнопка Пуск з логотипом Windows. Правіше від кнопки Пуск зазвичай розташована панель швидкого запуску, яка дозволяє вмикати улюблені програми користувача простим клацанням. Ви можете додавати на цю панель будь-які значки для запуску програм, відкриття папок, файлів.

У правій частині панелі задач розташовується панель повідомлень. На ній відображається поточний час і значки резидентних програм. У Windows XP значки, що не використовуються в даний час, можуть бути прибрані з панелі повідомлень. Швидше за все, у даній панелі буде відображатися індикатор мови і цифровий годинник, хоча ви можете змінити настроювання і прибрати індикатори з панелі.

Вікна Windows Слово “Windows” на українську мову перекладається як “вікно”. На екрані вікно – це обмежена прямокутною рамкою поверхня екрана. У ньому відображається працююча програма або документ. Для настройки системи використовуються діалогові вікна, зовнішній вигляд яких стандартизовано.

Розрізняють три варіанти розміру вікна, яке відображується на екрані:

Стандартний розмір – займає частину площі екрана. За бажанням можна перемістити його або будь-яку його межу в інше місце екрана.

Розгорнуте на весь екран (повноекранне) – займає весь екран і має максимальний розмір, його не можна переміщувати.

Згорнуте в піктограму – зображається у вигляді кнопки на панелі задач (у згорнутому в піктограму вікні програма продовжує виконуватися. Щоб відкрити згорнуте вікно або згорнути вже відкрите, слід натиснути кнопку вікна на панелі задач).

Як приклад розглянемо вікно програми WordPad, яка входить до стандартних програм Windows.  Вздовж верхньої межі вікна розташована виділена кольором полоса заголовка, на ній відображено ім’я файла та назву програми. У лівій частині ділянки заголовка розташовується кнопка системного меню, у правій частині – три кнопки управління розмірами вікна. Всередині вікна програми розташоване робоче поле програми.

В нижній частині вікна розташована стрічка стану, для відображення її екрані, необхідно вибрати в меню Вид команду Строка состояния. Стрічка стану складається з декількох ділянок, які містять інформацію, пов’язану з поточними діями користувача (кількість виділених об’єктів та їх розмір, призначення команди меню, на якій встановлено покажчик тощо).

Прокрутка є електронним еквівалентом читання скрученого в рулон документа, на відміну від перегортання сторінок книги. Вертикальна та горизонтальна полоси прокрутки автоматично з’являються вздовж правої межі і внизу вікна в тому випадку, коли весь його вміст не відображено повністю. На кінцях полос розташовуються дві кнопки, а між ними – бігунок.

Якщо відкрито декілька вікон, то ці вікна можуть розташовуватись на екрані поряд одне з одним, на деякій відстані, частково або повністю перекриваючи одне одне. Вікно, з яким працює користувач у даний момент, називається активним. Воно розташовується на передньому плані поверх інших вікон. Його заголовок відрізняється кольором або текстурою. Будь-яка команда, вибрана користувачем, буде відноситися до активного вікна, яке працює в пріоритетному режимі.

При роботі з декількома вікнами виникає необхідність у переході від одного вікна до іншого. Найбільш простий спосіб перейти в інше вікно – клацнути будь-яку видиму його частину. Якщо на екрані одночасно видно не всі вікна, то перехід до іншого вікна можна виконати декількома способами:

 1. Клацнути мишею на панелі задач кнопку з назвою потрібного вікна.
 2. Одночасно натискаючи на клавіші Alt+Tab, можна “по колу” переглянути всі працюючі програми. Alt+Shift+Tab – працюючі програми відображаються у зворотньому напрямку.
 3. Натиснути на комбінацію клавіш Alt+Esc. Активним стане наступне відкрите вікно.

Розташування декількох відкритих вікон можна впорядкувати на екрані за допомогою контекстного меню, яке відображається після клацання правою кнопкою на вільному місці панелі задач. Контекстне меню містить наступні команди, які дозволяють впорядкувати розташування вікон: Окна каскадом, Окна сверху вниз, Окна слева направо.

Діалогові вікна використовуються для настройки режимів роботи операційної системи, обладнання, програми тощо.

Як правило, у діалоговому вікні представлено декілька вкладок. Кожна вкладка має ярличок з надписом, розташований нижче за стрічку заголовка. Клацання по ярличку виводить вкладку на передній план (відкриває вкладку) і дозволяє працювати з представленими на ній елементами. У діалоговому вікні відображується набір елементів управління: кнопок, прапорців, перемикачів тощо.

Текстове поле – прямокутна ділянка, у яку можна ввести з клавіатури текстову інформацію, необхідну для виконання команди. Поле виділяють клацанням миші. У полі з’являється курсор введення, але текстове поле може залишатися і пустим;

Список – утримує набір запропонованих елементів. Поточна установка виділяється кольором або інверсією.

Список, що розкривається – виглядає як текстове поле, яке має в правій частині кнопку розкриття списку із стрілкою, направленою вниз. Список, який розкривається, більш компактний, ніж звичайний;

Перемикач – використовується для вибору одного з декількох взаємовиключаючих параметрів. Кнопки перемикача розташовуються групою. Для установки його в потрібне положення клацають мишею всередині відповідного кружка або на розташованому поряд тексті.

Прапорець – використовується для вмикання або вимикання однієї або декількох функцій. Він має вигляд маленького квадрата. Коли прапорець встановлено, у квадраті видно галку, коли скинуто – квадрат пустий.

Лічильник  – використовується для зміни числового значення параметра за допомогою кнопок-стрілок, розташованих справа від поля.

Регулятор (бігунок) – застосовується для плавної зміни режиму роботи пристрою.

Індикатор ходу роботи – відображає в діалоговому вікні хід виконання поточної операції. Наприклад, за його допомогою можна слідкувати за виконанням операції копіювання.

 

Файлова система ОС Windows XP  Всі документи і програми на дисках зберігаються у вигляді файлів. Файл є основною структурною одиницею файлової системи. Файли документів і програм групуються в папки за тематикою або іншим принципом. У папках зберігаються файли або інші папки.

Файлова система визначає структуру організації файлів, методи зберігання інформації при розміщенні файлів, обмеження доступу, систему безпеки файлів та папок тощо.

Windows XP Professional підтримує роботу таких файлових систем: FAT, FAT16, FAT 32, Windows NT File System 5 (NTFS 5), Encripting File System (EFS) та CD-ROM File System (CDFS).

Windows ХР Professional, як і попередні версії Windows, підтримує довгі імена файлів і папок. Ім’я файла або папки може містити до 255 символів, включаючи пробіли, знаки + і = [ ], розділові знаки: крапка, кома, крапка з комою. Не допускається використання таких символів: \ : * ? “” <>|. Ім’я файла закінчується розширенням, що, як правило, складається з трьох символів. Ім’я відокремлюється від розширення крапкою. Розширення використовується для класифікації файлів за типом.

Шлях до файла показує його розташування на дисках комп’ютера або в мережі. Він складається з імені диска, на якому він знаходиться (після імені диска ставиться :\),  включає імена папок всіх рівнів (імена папок розділяються символом \), і ім’я файла. Ім’я файла також відокремлюється (\). Наприклад: C:\Documents and Settings\Stud\Local Settings\desktop.ini

Шлях до файла, що знаходиться в локальній мережі, починається з імені комп’ютера, перед яким стоять дві похилі риски (\\). Наприклад: \\Server\KasperskyUpdates\bases.rar.

Файли і папки в графічному інтерфейсі Windows XP відображаються у вигляді значків, зовнішній вигляд яких залежить від типу об’єкта. Під значком вказується ім’я об’єкта. У більшості випадків значки файлів, створені у різних програмах, розрізняються за зовнішнім виглядом. При бажанні можна для файла/папки вибрати  свій значок.

Для швидкого переходу до об’єктів, що часто використовуються, таких як файли, папки, принтери, комп’ютери в мережі, програми чи Web-сторінки у Windows використовуються ярлики. Ярлик – це посилання на об’єкт, що має вигляд значка.

Значок ярлика відрізняється від значка об’єкта, для якого він створений, тільки стрілкою переходу. Для одного і того ж документа чи програми можна створювати декілька ярликів і розміщувати їх у різних місцях: на робочому столі, у папках, що найчастіше використовуються. Подвійним клацанням ярлика відкривається програма або документ, для якого створений ярлик.

Основні операції з файлами і папками:

 • ˆ створення;
 • ˆ копіювання;
 • ˆ переміщення;
 • ˆ переіменування;
 • ˆ перегляд;
 • ˆ редагування;
 • ˆ видалення;
 • ˆ відновлення.

Для створення нової папки потрібно виконати такі дії:

 1. вибрати папку, у яку потрібно вкласти нову папку (в вікні програми Мой компютер чи Проводник);
 2. у меню Файл вибрати команду Создать/Папка (ці ж команди можна вибрати з контекстного меню на вільному місці поля папки), у вікні з’явиться значок нової папки з іменем Новая папка;
 3. ввести нове ім’я і натиснути Enter.

Аналогічно створюються документи (файли), причому створювати можна будь-які документи прикладних програм, що установлені на ПК.

Для переіменування папки/файла його необхідно виділити та:

 • ˆ вибрати команду Переименовать меню Файл і ввести нове ім’я;
 • ˆ клацнути мишею його ім’я і ввести нове;
 • ˆ скористатись клавішею F2, яка вводить ім’я папки/файла в режим редагування.

Для видалення папки, файла або ярлика його слід виділити, а потім виконати одну з дій:

 • ˆ вибрати команду Файл/Удалить;
 • ˆ натиснути кнопку Удаление панелі інструментів;
 • ˆ натиснути клавішу Delete;
 • ˆ перетягнути значок об’єкта, що видаляється, на значок корзини.

При спробі видалення об’єкта з’являється вікно підтвердження видалення. Якщо об’єкт дійсно підлягає знищенню, то потрібно дати стверджувальну відповідь.

Слід мати на увазі, що видалення файла призводить до переміщення його в Корзину, призначену для тимчасового зберігання видалених файлів, звідки при необхідності його можна відновити. Для остаточного видалення файла його потрібно видалити з Корзини.

Файли, що видаляються з з’ємних носіїв або за допомогою командної стрічки, не поміщаються в Корзину. Якщо при видаленні файла утримувати натиснутою клавішу Shift, то об’єкт також буде видалятись без розміщення в Корзині.

 

Питання для самостійної перевірки знань:

 1. Що розуміють під терміном «графічний інтерфейс користувача»?
 2. Назовіть і охарактеризуйте стандартні піктограми робочого столу Windows.
 3. Які ви знаєте типи вікон?
 4. З яких елементів складається вікно папки?
 5. Які операції можна виконувати з вікнами?
 6. Для чого призначені діалогові вікна?
 7. Що таке файлова система ОС?
 8. Що таке папка?
 9. Що таке файл?

10. З чого складається повне ім’я файла (папки)?

11. Що таке ярлик?

12. Назовіть основні операції з файлами (папками).

 

Advertisements