Тема : Робота з таблицями і зображеннями в текстових документах

  1. Ввімкнути комп’ютер.
  2. Відкрити документ, створений на попередньому занятті.
  3. Переглянути документ, при необхідності виправити помилки.
  4. На початку тексту документа вставити малюнок з логотипом програми Microsoft Office Word.
  5. Настроїти представлення малюнка:
  • змінити розмір малюнка;
  • встановити обтікання малюнка текстом – навколо рамки;
  • встановити стиль малюнка – прямокутник з тінню.

6. Вставити в документ наступну таблицю:

pr3-1

7. Побудувати схему “Блок-схема алгоритму рішення задачі розміщення”:

pr3-2

8. Зберегти внесені зміни в документ.
9. Надрукувати документ на мережному принтері.
10. Закрити документ.
11. Вимкнути комп’ютер.
12. Скласти звіт про проведену практичну роботу.

Advertisements