Операційна система – це сукупність програм, які призначені для керування ресурсами комп’ютера й обчислювальними процесами, а також для організації взаємодії користувача з апаратурою.

Ресурси – це логічні й фізичні компоненти комп’ютера: оперативна пам’ять, місце на диску, периферійні пристрої, процесорний час тощо. Керування ресурсами полягає, наприклад, у тому, що ОС: розпізнає й обробляє команди, що надходять з клавіатури; керує роботою дисків; готує інформацію для виведення на екран монітора або на принтер тощо. При цьому ОС намагається оптимальним способом розподіляти ресурси між різними завданнями, що виконуються.

Інша функція ОС – керування обчислювальними процесами. Обчислюваль­ним процесом (або завданням) називається послідовність дій, яка задається програмою. Переважна більшість сучасних програм сконструйовані так, що вони можуть виконуватися тільки за наявності операційної системи. У принципі, функції керування процесами можна було б передати кожній прикладній про­грамі, але тоді програми були б набагато більшими та складнішими. Тому зруч­ніше мати на комп’ютері одну керуючу програму – операційну систему, по­слугами якої користуватимуться всі інші програми.

Однією з найбільш популярних операційних систем є операційні системи Microsoft Windows.

Windows являє собою операційну систему з графічним інтерфейсом користувача, що є душею і серцем будь-якого комп’ютера. Windows є багатопоточною, багатозадачною операційною системою.

Багатозначність – дозволяє операційній системі одночасно виконувати декілька задач, наприклад,  ви можете редагувати один документ, інший друкувати на принтері та слухати музику, записану на компакт-диску. Операційна система контролює роботу процесора і,  якщо запущена задача вимагає додаткові ресурси, то її виконання може бути призупинено до отримання ресурса.

Багатопоточність – це виконання декількох процесів у швидкій послідовності в межах однієї програми (під процесом в програмуванні розуміють процедуру або задачу, яка є частиною більш значної операції або програми). Наприклад, якщо ви працюєте з багатопоточною програмою Microsoft Exсel, то можете одночасно друкувати одні електронні таблиці і редагувати інші. Продуктивність системи зростає, так як потоки виконуються одночасно, незалежно один від одного.

Ефективне “спілкування” користувача з комп’ютером в Windows реалізується через графічний інтерфейс користувача, основу якого складають вікна, значки, розміщені на робочому столі, кнопки, перемикачі, галочки, бігунки та ін. Робота із значками файлів, папок та різноманітних пристроїв комп’ютера набагато простіша для користувача, ніж запам’ятовування їх точного імені. Графічний інтерфейс Windows реалізує принцип WYSIWYG (What You See is What You Get – що ви бачите, те і отримаєте). У відповідності з цим принципом зображення на екрані ідентичне тому образу, який ми отримуємо при друкуванні.

Реалізація об’єктно-орієнтованого підходу дозволяє користувачу зосередитися на документах, а не на програмах, що працюють з цими документами. Наприклад, щоб прослухати звуковий файл, достатньо виконати подвійне клацання на його ярлику, не запускаючи попередньо спеціальної програми.

Windows –  розширювана операційна система. Вона базується на мікроядрі, що забезпечує спільну роботу різних служб, файлових систем і інших підсистем, взаємодіючих з операційною системою, а також різних пристроїв, підключених до комп’ютера.

Ключовими функціями Windows є:

1. Сумісність (Compatibility). Система може мати звичний інтерфейс ОС сімейства Windows з деякими додаваннями й розширеннями; при виході нової версії ОС виробниками забезпечується максимальна сумісність з додатками, випущеними для попередніх версій  Windows.

2. Переносимість (Portability). Система працює на різних процесорах виробництва Intel і AMD.

3. Система безпеки (Security). Реалізовано звична для NT система безпеки на рівні користувачів, а також технологія User Account Control, брандмауер Windows та ін.

4. Розподілена обробка (Distributed processing). Windows має вбудовані в систему мережні можливості, що забезпечує зв’язок з різними типами комп’ютерів-хостів завдяки наявності різноманітних транспортних протоколів і технології ” клієнт-сервер”.

5. Надійність (Reliability and robustness). Архітектура ОС захищає додатки від ушкодження один одним і самою операційною системою. При цьому використовується структурована обробка особливих ситуацій на всіх архітектурних рівнях, що включає відновлювану файлову систему NTFS і забезпечує захист за допомогою вбудованої системи безпеки й удосконалених методів керування пам’яттю.

6. Локалізація (Localization). Система надає можливості для роботи в багатьох країнах світу на національних мовах, що досягається застосуванням стандарту ISO Unicode.

7. Розширюваність (Extensibility). Завдяки модульній побудові системи стає можливим додавання нових модулів на різні архітектурні рівні ОС.

На сьогодні переважна більшість ПК працює під управлінням тієї чи іншої версії операційної системи Windows фірми Microsoft: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

Windows XP вийшла в 2001 році, за певний час стала домінуючою ОС на ринку персональних і мобільних комп’ютерів.

Створюючи її, компанія Microsoft приділила особливу увагу зовнішньому вигляду. І хоча згодом частина користувачів по різних причинах все-таки повернулася до класичної теми, те, як виглядала новинка, сподобалося багатьом.

Приємною особливістю нової ОС стала інтеграція деяких функцій, раніше доступних тільки при використанні ПЗ сторонніх розробників: запис дисків, архівація даних, перегляд малюнків і інші.

Наступним поколінням стала ОС Windows Vista. В Windows Vista оновлена підсистема керування пам’яттю і введенням-виведенням. Новою функціональністю також є «Гібридний сплячий режим» або режим «гибернації», при використанні якого вміст оперативної пам’яті додатково записується на HDD, але й з пам’яті також не видаляється. У результаті, якщо подача енергії не припинялася, то комп’ютер відновлює свою роботу користуючись інформацією з ОЗУ.

Однак з цілою низкою нових функцій Windows Vista по ряду причин не завоювала популярності у користувачів:  деякі дії, що виконувалися на XP миттєво, Vista робить з помітною затримкою; неможливість установки непідписаних драйверів; UserAccountControl часто дратує користувачів, задаючи навіть у рутинних операціях багато питань та ін.  Все це спонукало Microsoft до випуску нової версії своєї ОС ­– Windows 7.

Windows 7, раніше відома під кодовими назвами Blackcomb і Vienna, на сьогоднішній день є новітньою операційною системою Microsoft. До складу Windows 7 увійшли як деякі розробки, обіцяні в Windows Vista, так і нововведення в інтерфейсі і вбудованих програмах.

Звичайно, найбільш помітні користувачеві нововведення в інтерфейсі Windows 7: нова функція Aero Shake дозволяє згорнути всі неактивні додатки рухом миші, а функція Aero Snap дозволяє рухом миші розвертати вікно на півекрана, весь екран або тільки по вертикальній осі. Украй зручна нова функція Aero Peek, що дозволяє перемикатися між вікнами додатків клацанням по значку, перетягувати й фіксувати на панелі завдань різні вікна й додатки й багато чого іншого.

Також присутні зміни й у багатьох програмах. У нової ОС настроювання User Account Control (UAC) одержують ще два проміжних режими між станами «Включити» і «Виключити». Крім цього, в Windows 7 є функція включення або відключення браузера Internet Explorer.

Також поліпшений і брандмауер Windows – тепер користувач одержує повідомлення про блокування програм, що намагаються одержати доступ до мережі.

Окремо варто сказати про те, що нова ОС має підтримку multitouch-моніторів, а також декількома новими зручними функціями: AppLocker дозволяє користувачеві заборонити запуск певних додатків, Remote Desktop Host дозволяє користувачеві підключитися до віддаленого комп’ютера із правами адміністратора та ін.

Майбутня програмна платформа, що прийде на зміну Windows 7, фігурує в повідомленні Microsoft під кодовою назвою Windows 8. Відзначається, що нова операційна система одержить підтримку кластерів і технології однобічної реплікації.

Перед командою розробників Windows 8 стоїть завдання вдосконалити ядро платформи з метою підвищення його продуктивності. Крім того, корпорація Microsoft планує реалізувати ряд інноваційних функцій, які, як затверджується, революціонізують доступ до файлів.

Advertisements