Навчально-методичні (поурочні) картки дисципліни Основи інформатики

Модуль 4. Офісні програми Microsoft Office 2007.

1. Загальні відомості про текстовий редактор Microsoft Word

2. Створення текстових документів Microsoft Word

3. Основні прийоми роботи з текстовим редактором Microsoft Word

4. Редагування, форматування і друкування текстових документів

5. Загальна характеристика табличного процесора Microsoft Excel

6. Створення і форматування електронних таблиць Microsoft Excel 2007

7. Використання формул і функцій Microsoft Excel

8. Моделювання табличних розрахунків Microsoft Excel

9. Побудова графіків та діаграм Excel. Підготовка та друкування ЕТ

10. Редактор презентацій Microsoft PowerPoint

11. СКБД Microsoft Access

Модуль 5. Основи комп’ютерної графіки.

12. Графічний редактор Paint

13. Побудова і редагування малюнків за допомогою графічного редактора Paint

Модуль 6. Комунікаційні засоби ЕОМ.

14. Міжнародна комп’ютерна мережа Internet

15. Робота в комп’ютерній мережі Internet

16. Електронна пошта

17. Створення і відправлення повідомлень по електронній пошті

Advertisements