Білети державної підсумкової атестації, 2009 рік.  В 09\10 н.р. знову залік, але хто зна?

Білет № 1
1. Інформація і повідомлення. Види інформації та її властивості.
2. Електронні таблиці та їх призначення. Середовище табличного процесора Excel 2007 та основні його елементи. Подання даних в електронних таблицях. Введення тексту, чисел і формул. Приклади.
3. Практичне завдання на використання програм обслуговування дисків у середовищі ОС Windows XP.

Білет № 2
1. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання інформації. Носії інформації. Форми і способи подання інформації. Кодування інформації.
2. Системи опрацювання графічних зображень. Створення і редагування графічних зображень за допомогою графічного редактора. Зміна параметрів графічних об’єктів у середовищі графічного редактора. Графічні формати Інтернету. Приклади.
3. Практичне завдання на обчислення у середовищі табличного процесора Excel 2007.

Білет № 3
1. Структура інформаційної системи: апаратна та програмна складові, їх взаємодія.
2. Впорядкування даних в середовищі табличного процесора Excel 2007. Використання фільтрів. Приклади.
3. Практичне завдання на опрацювання графічних об’єктів у середовищі текстового процесора Word 2007.

Білет № 4
1. Основні складові апаратної частини інформаційної системи, їх функціональне призначення.
2. Системи опрацювання текстів, їх функції. Середовище текстового процесора Word 2007 та основні його елементи.
3. Практичне завдання на налаштування робочого столу в середовищі ОС Windows XP.

Білет № 5
1. Операційна система, її функції. Інтерфейс операційної системи Windows XP та правила роботи з ним. Основні об’єкти, з якими працює операційна система.
2. Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового процесора Word 2007. Вкорінення об’єктів з інших додатків. Приклади.
3. Практичне завдання на побудову електронної таблиці в середовищі табличного процесора Excel 2007.

Білет № 6
1. Поняття про бази данних. Система управління базами даних (СУБД) Access 2007, її призначення та функції.
2. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера. Поняття файлу, його імені та розширення, каталогу (папки), шляху до файлу. Основні операції з файлами та папками. Особливості виконуваних файлів. Приклади.
3. Практичне завдання на редагування зображень з використанням інструментів графічного редактора Paint.

Білет № 7
1. Порядок відкриття та збереження документу Word 2007. Введення тексту, його редагування і форматування. Перевірка правопису.
2. Поняття про стиснення даних. Призначення та основні функції програм-архіваторів. Приклади.
3. Практичне завдання на використання пошукової системи ОС Windows XP.

Білет № 8
1. Структура програмної складової інформаційної системи. Системне і прикладне програмне забезпечення.
2. Опрацювання даних за допомогою табличного процесора Excel 2007: редагування, копіювання, форматування, переміщення, захист від змін, зв’язування. Приклади.
3. Практичне завдання на роботу з файлами, папками та ярликами в середовищі ОС Windows XP.

Білет № 9
1. Пошукова система ОС Windows XP. Формування пошукових запитів. Приклади.
2. Об’єкти в середовищі текстового процесора Word 2007 (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними. Робота з фрагментами тексту: виділення, перенесення, копіювання, форматування, пошук, заміна. Використання буфера обміну. Приклади.
3. Практичне завдання на виявлення і знешкодження вірусів з використанням антивірусної програми Антивірус Касперського 7.

Білет № 10
1. Комп’ютерні мережі. Види, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Сервер і робоча станція. Технологія клієнт-сервер.
2. Виконання обчислень в середовищі табличного процесора Excel 2007. Використання математичних функцій та операцій для опрацювання даних, поданих в електронній таблиці. Приклади.
3. Практичне завдання на побудову зображень із використанням інструментарію графічного редактора Paint.

Білет № 11
1. Електронна пошта та принципи її функціонування. Поштові протоколи. Електронна адреса. Основні можливості використання поштових програм. Правила й етикет електронного листування.
2. Програми обслуговування дисків ОС Windows ХР.
3. Практичне завдання на опрацювання документу у середовищі текстового процесора Word 2007.

Білет № 12
1. Апаратні, програмні та інформаційні ресурси сучасних мереж. Програмне забезпечення роботи в глобальній мережі Інтернет. Основні послуги глобальної мережі Інтернет.
2. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних в середовищі табличного процесора Excel 2007. Приклади.
3. Практичне завдання на опрацювання документу у середовищі текстового процесора Word 2007.

Білет № 13
1. Інформаційний зв’язок у мережі Інтернет. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Адресація в мережі Інтернет. Провайдери. Способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі.
2. Робота з таблицями в середовищі текстового процесора Word 2007. Автоматичне форматування таблиці. Таблиця і текст, їх взаємне перетворення. Приклади.
3. Практичне завдання на обчислення у середовищі табличного процесора Excel 2007.

Білет № 14
1. Поняття про комп’ютерні віруси та їх класифікація. Антивірусні програми та їх застосування. Профілактика зараження комп’ютерними вірусами.
2. Поняття про комп’ютерну презентацію PowerPoint 2007. Структура презентації. Способи демонстрації презентацій.
3. Практичне завдання на побудову діаграм в середовищі табличного процесора Excel 2007.

Білет № 15
1. Етапи розв’язування задачі з використанням комп’ютера. Поняття інформаційної моделі задачі.
2. Виконання обчислень в середовищі табличного процесора Excel 2007. Використання логічних функцій для опрацювання даних, поданих у таблиці. Приклади.
3. Практичне завдання на роботу з електронною поштою.

Білет № 16
1. Етапи розвитку обчислювальної техніки та галузі застосування комп’ютерів.
2. Робочий стіл ОС Windows XP. Об’єкти робочого столу. Налаштування робочого столу, панелі задач, піктограм, що знаходяться на робочому столі. Приклади.
3. Практичне завдання на побудову електронної таблиці в середовищі табличного процесора Excel 2007.

Білет № 17
1. Поняття програми, системи програмування, інтерпретацію та компіляцію програм.
2. Довідка ОС Windows XP, прикладних програм. Способи отримання довідкової інформації.
3. Практичне завдання на архівацію інформації з використанням інструментарію програми-архіватора WinRar 3.

Білет № 18
1. Поняття про растрову та векторну графіку. Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів.
2. Поняття гіпертексту. Засоби створення та перегляду гіпертекстових документів. Приклади.
3. Практичне завдання на застосування вкорінених додатків у середовищі текстового процесора Word 2007.

Білет № 19
1. Системи опрацьовування текстів, їх класифікація та функції. Основні формати текстових файлів і їх перетворення.
2. Організація пошуку інформації в глобальній мережі. Способи збереження веб-сторінок та їх частин. Особливості збереження зображень і звуку. Приклади.
3. Практичне завдання на роботу з файлами, папками та ярликами в середовищі ОС Windows XP.

Білет № 20
1. Типи вікон ОС Windows XP, правила роботи з ними.
2. Стильове форматування електронних таблиць Excel 2007: стилі клітинок, таблиць, умовне форматування. Приклади.
3. Практичне завдання на використання буферу обміну при роботі в середовищах графічного редактора Paint та текстового редактора Word 2007.

Advertisements