Створення бази даних Microsoft Access

1.      Ввімкнути комп’ютер.

2.      Завантажити СУБД Microsoft Access, створити у власній папці БД Бібліотечний каталог (Новая база данных, вказати ім’я та папку для збереження БД).

3.      За допомогою конструктора створити таблицю Каталог (Режим/Конструктор, вказати ім’я таблиці):

 

Мова Бібліотечний код Автор книги

(прізвище та ініціали)

Назва

книги

Місто

видання

Назва видавництва Рік видання Кількість

сторінок

рос. 70003 С.В. Симонович Информатика: базовый курс Санкт-Петербург Издательский дом «Питер» 2001 640
рос. 70141 Дж. Куртер

А. Маркви

Microsoft Office 2000: учебный курс Санкт-Петербург Издательский дом «Питер» 2002 640
рос. 70129 В. Водолазкий Путь к Linux: учебный курс. 3-е издание Санкт-Петербург Издательский дом «Питер» 2002 400
рос. 70143 М. Гук Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия, 2-е изд. Санкт-Петербург Издательский дом «Питер» 2002 928
рос. 70168 Ф. Новиков

А. Яценко

Microsoft Office XP в целом Санкт-Петербург «БВХ-Петербург» 2002 928
рос. 69567 Эд Ботт

В Леонард

Использование Microsoft Office 2000 Москва Издательский дом «Вильямс» 2000 1024
укр. 70159 М.З. Згуровський

І.І. Коваленко

В.М. Міхайленко

Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій Київ Видавництво Європейського університету 2002 265
рос. 69045 М. Минаси

Э. Кристиансен

К. Шепер

Windows 98: полное руководство Киев Издательская группа B HV 1999 800
укр. 70566 О.В. Матвієнко

Н.М. Цивін

Основи менеджменту інформаційних систем Київ Центр навчальна літератури 2005 176
рос. 70699 С.В. Симонович Информатика: базовый курс. 2-е издание Санкт-Петербург Издательский дом «Питер» 2006 640
рус. 70145 Т.В. Литвиненко Visual Basic 6.0: Учебное пособие для вузов Москва «Горячая линия – Телеком» 2001 140
укр. 554/1 М.М. Редько Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчально-методичний посібник Вінниця «Нова Книга» 2007 568
рос. 69474 А. Денисов

И. Вихарев

А. Белов

Интернет. Самоучитель Санкт-Петербург Издательский дом «Питер» 2000 464
рос. 69459 Д. Крейнак

Д. Хебрейкен

Интернет. Энциклопедия Санкт-Петербург Издательский дом «Питер» 2000 560
рос. 70282 Р. Коварт

Б. Книттель

Использование Microsoft Windows XP Professional Москва Издательский дом «Вильямс» 2003 752
рос. 70567 Т. Оуглтри Microsoft Windows XP Москва ООО «ДиаСофтЮП» 2003 848
рос. 70144 Л. Дональд

Д. Челлис

MCSE Windows 2000 Professional Москва Издательство «Лори» 2001 641
рос. 69460 Б. Пресс

М. Пресс

Ремонт и модернизация ПК Москва Издательский дом «Вильямс» 2000 1120

 

 • ввести індексовані імена полів;
 • задати тип даних (мова, назва книги, автор, місто видання, видавництво – текстовий, решта – числовий);
 • описати зміст імен полів (ввести пояснення до індексів полів);
 • задати поле первинного ключа (бібліотечний код);
 • зберегти зміни макета та структури таблиці.

4. Створити форму для введення даних в таблицю Каталог:

 • запустити майстра створення форм (команда Создание/Формы/ Мастер форм);
 • в якості джерела для створення форми вказати таблицю Каталог, додати всі поля таблиці в створювану форму;
 • задати зовнішній вигляд форми – в стовбчик;
 • задати ім’я форми – Форма-Каталог.

5. Відкоригувати створену форму:

 • відкрити форму за допомогою конструктора (кнопка Режим);
 • змінити розміри форми;
 • змінити заголовок форми – Каталог спеціалізованої літератури;
 • в примітках до форми створити надпис (кнопка Надпись групи команд Элементы управления) і ввести текст: Підготував(ла) студент(ка) ____ групи;
 • відформатувати створені надпис – задати шрифт Calibri, 11;
 • зберегти зміни, внесені в форму.

6. Відкрити форму і ввести дані в таблицю Каталог.

7.      Зберегти всі зміни та закрити БД.

8.      Вимкнути комп’ютер.

9.      Скласти звіт про проведену практичну роботу.

Advertisements