Тема : Розміщення на формі елементів керування та настроювання їх властивостей

Завдання 1

1. Відкрити Microsoft Visual Studio (Пуск/Все программы/ Microsoft Visual Studio 2008)

2. Створити новий проект (Файл/Создать проект, вибрати шаблон Приложение Windows Forms)

3. Зберегти створений проект у власну папку:

 • Файл/Сохранить все;
 • У вікні Сохранить проект вказати ім’я проекту – Проект_(ваше призвіще)_2 і місце його розміщення (власна папка).

4. Використовуючи Панель элементов (елементи Button, Label, GroupBox, TextBox) спроектувати інтерфейс програми за таким зразком:

5. Додати обробку події при натисканні кнопки Button1:

 • Перейти до редагування коду (двічі клацнути кнопку Button1)
 • Ввести код програми

 • Закрити вікно Form1.vb
 • Текст в прямих дужках вводити непотрібно! (наведений для пояснення коду)

6. Додати обробку події при натисканні кнопки Button2:

 • Перейти до редагування коду (двічі клацнути кнопку Button2)
 • Ввести код програми

 • Закрити вікно Form1.vb

7. Виконати відладку (F5, перевірити коректність роботи програми).

8. Виконати компіляцію програми (Построение/Построить проект).

9. Закрити Microsoft Visual Studio.

10. Відкрити папку Проект_(ваше призвіще)_2\bin\Release, перевірити наявність файлу програми, запустити його на виконання.

Завдання 2

Створити програму для розрахунку урожайності с.г. культур

Формула для розрахунків: Урожайність = валовий збір / посівна площа

(за основу можна взяти проект Завдання 1 внісши в нього відповідні зміни)

 

Завдання 3

Створити програму для розрахунку потреби та вартості добрив на відповідну площу.

Формули для розрахунків:

 • Кількість добрив = Площа х Норма на 1 га
 • Вартість добрив = Кількість добрив х Ціна
Advertisements