Зараз чимраз популярнішою стає система електронної пошти. Що це таке, яким чином її можна використовувати, як розібратися в адресах E-mail?

Що таке пошта — ми знаємо. Це традиційні засоби зв’язку, що дозволяють обмінюватися інформацією, принаймні, двом абонентам. Для того щоб цей обмін відбувся, необхідно написати послання і, вказавши адресу, опустити в поштову скриньку, звідкіля лист потрапить на поштовий вузол. Якщо зазначена адреса відповідає загальноприйнятим стандартам, то через певний час листоноша покладе його в поштову скриньку адресата. Далі абонент розкриє послання, і обмін інформацією відбудеться. Щоб прискорити процес, ви піднімаєте слухавку, набираєте телефонний номер і, якщо відбудеться правильне з’єднання, то ваш абонент почує те, що ви хочете йому передати. Якщо абонент не відповідає або його номер зайнятий, доведеться повторити процедуру ще раз, шкодуючи про те, що ви витрачаєте на це свій дорогоцінний час.

Ці два види зв’язку — поштовий і телефонний — стали для нас традиційними, і ми вже добре знаємо їхні переваги й недоліки. Електронна пошта — обмін поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом мережі Internet. Існує можливість відправлення як текстових, так і двійкових файлів. Вона дозволяє пересилати повідомлення практично з будь-якої машини на будь-яку, тому що більшість відомих машин, що працюють у різних системах, її підтримують.

Електронна пошта багато в чому схожа на звичайну пошту. З її допомогою лист — текст зі стандартним заголовком (конвертом), — доставляється за зазначеною адресою, яка визначає місце-знаходження машини й ім’я адресата, записується у файл, що називається поштовою скринькою адресата, для того, щоб адресат міг його дістати й прочитати в зручний час. При цьому між поштовими програмами на різних машинах існує угода про те, як писати адресу, щоб усі її розуміли.

Електронна пошта виявилася багато в чому зручнішою, ніж звичайна, «паперова». Не кажучи вже про те, що вам не доводиться вставати з-за комп’ютера і йти до поштової скриньки, щоб одержати або відправити лист.

Переваги електронної пошти:

— електронною поштою повідомлення в більшості випадків доставляється набагато швидше, ніж звичайною;

— коштує це дешевше;

— для відправлення листа декільком адресатам не потрібно друкувати його в багатьох екземплярах, досить один раз ввести текст у комп’ютер;

— якщо потрібно перечитати, виправити отриманий або складений вами лист, або використати цитати з нього, це зробити легше, оскільки текст уже знаходиться в машині;

— зручніше зберігати велику кількість листів у файлі на диску, ніж у шухляді столу; у файлі легше також шукати;

— і, нарешті, заощаджується папір.

Надійність електронної пошти сильно залежить від того, які використовуються поштові програми, наскільки віддалені один від одного відправник і адресат листа, а особливо від того, знаходяться вони в одній мережі чи в різних. У наших умовах, мабуть, краще покладатися на електронну пошту, ніж на просту. Якщо лист усе-таки загубився, ви про це зможете довідатися досить швидко і надіслати новий.

E-mail (Electronic mail) — електронна пошта — електронний аналог звичайної пошти. З її допомогою ви можете посилати повідомлення, одержувати їх у свою електронну поштову скриньку, відповідати на листи ваших кореспондентів автоматично, використовуючи їхні адреси, виходячи з їхніх листів, розсилати копії вашого листа відразу декільком одержувачам, переправляти отриманий лист за іншою адресою, використовувати замість адрес (числових або доменних імен) логічні імена, створювати кілька підрозділів поштової скриньки для різного і роду кореспонденції, включати у листи текстові файли, користуватися системою «відображувачів пошти» для ведення дискусій із групою ваших кореспондентів і т. д. З Інтернету ви можете посилати пошту в суміжні мережі, якщо ви знаєте адресу відповідного шлюзу, формат його звертань і адресу в тій мережі.

При користуванні E-mail, через її оперативність, може скластися відчуття телефонного зв’язку, але завжди слід усвідом-лювати, що це все-таки пошта. Усі повідомлення письмові, тому майже документовані. Дотримуйтеся етикету, прийнятого у звичайній кореспонденції. Пам’ятайте також, що E-mail не має того ступеня приватності, як звичайна пошта, ніколи не пишіть у посланнях E-mail нічого, чого вам не хотілося б побачити виставленим на загальний огляд.

Крім взаємодії один-один, E-mail може підтримувати списки електронних адрес для розсилання, тому людина або організація може послати E-mail усьому цьому списку адрес людей або організацій. Іноді списки розсилання E-mail містять елементи, що є покажчиками на інші списки розсилання, тому один лист може бути доставлений тисячам людей.

Різновидом списків розсилання є дискусійні групи на основі E-mail. Їхні учасники посилають лист центральному серверові списку розсилання, і повідомлення розсилаються всім іншим членам групи. Це дозволяє людям, що знаходяться в різних часових зонах або на різних континентах, вести цікаві дискусії. За допомогою спеціальних програм люди можуть підписатися на список або відписатися від нього без допомоги людини. Сервери списків розсилання часто надають інші сервіси, такі як одержання архівів, дайджестів повідомлень або пов’язаних із повідомленнями файлів. Групи новин USENET є удосконаленням дискусійних поштових груп.

Основні поняття

Для того щоб мати можливість обмінюватися листами через електронну пошту, користувач повинен стати клієнтом однієї з комп’ютерних мереж. Так само як і в телефонних мережах, клієнти комп’ютерних мереж називаються абонентами.

Для кожного абонента на одному з мережних комп’ютерів виділяється область пам’яті — електронна поштова скринька. Доступ до цієї області пам’яті здійснюється за адресою, що повідомляється абонентові, і паролем, який абонент вигадує сам. Пароль відомий тільки абонентові й мережному комп’ютерові. Ставши абонентом комп’ютерної мережі й одержавши адресу своєї поштової скриньки, користувач може повідомити її друзям, знайомим. Кожен абонент електронної пошти може через свій комп’ютер, підключений до Інтернету, послати лист будь-якому іншому абонентові, вказавши в посланні його поштову адресу. Але зробити це можна, тільки повідомивши комп’ютерній мережі свою поштову адресу і пароль (як доказ того, що це дійсно абонент).

Усі листи, які надходять на певну поштову адресу, записуються у виділену для неї область пам’яті мережного комп’ютера. Мережний комп’ютер, що містить поштові скриньки абонентів, називається хостом комп’ютера (від host — хазяїн). Існують два основні типи електронної пошти. Перший спосіб, що називається off-line (поза лінією, поза зв’язком, вимовляється: офлайн), полягає в тому, що при кожному сеансі зв’язку комп’ютера абонента з мережним комп’ютером відбувається обмін листами в автоматичному режимі: усі заздалегідь підготовлені листи абонента передаються на мережний комп’ютер, а всі листи, що прийшли на адресу абонента, передаються на його комп’ютер. Назва off-line підкреслює той факт, що сам процес ознайомлення з листами і їх читання відбувається, коли зв’язок із мережним комп’ютером уже припинений. Сьогодні цей метод практично не застосовується.

Другий спосіб, що називається, природно, on-line (на лінії, на зв’язку, вимовляється: онлайн), полягає в тому, що абонент під час сеансу зв’язку зі свого комп’ютера одержує можливість звернутися до вмісту своєї поштової скриньки, переглянути його і прочитати листи. Деякі листи можна знищити не читаючи, на інші листи можна відразу дати відповідь, скориставшись клавіатурою свого комп’ютера. Можна також відіслати всі заготовлені заздалегідь листи, які є нічим іншим, як текстовими файлами. У режимі on-line абонент не користується автоматичним режимом, а відсилає всі листи сам, вказуючи їхні адреси і задаючи відповідну команду мережному комп’ютерові.

Один комп’ютер може обслуговувати кількох абонентів. У випадку використання on-line мережі кожен абонент здійснює зв’язок із комп’ютерною мережею і виконує необхідні маніпуляції для одержання або відправлення інформації у відповідності зі своїми завданнями під час сеансу зв’язку.

Адресація

Адреса електронної пошти, так само як і звичайна поштова адреса, повинна містити всю необхідну інформацію для того, щоб лист дійшов до адресата з будь-якої частини земної кулі. Так само, як і поштова, електронна адреса складається з двох частин:

— розділ «Куди» містить вказівку на комп’ютер-хост;

— розділ «Кому» містить облікове ім’я абонента.

У різних системах використовуються різні способи представлення адреси. Наприклад, у системі Internet і сумісних із нею розділи «Кому» і «Куди» розділені знаком «@», причому ліворуч вказується «Кому». Наприклад, user@mail.donetsk.ua, де user — облікове ім’я абонента, а mail.donetsk.ua — ім’я хоста (mail) і вказівка, як його знайти.

Розділ «Куди» має ієрархічну структуру. Рівні ієрархії називаються доменами (domain — володіння, сфера діяльності) і розділені крапками. Кількість доменів в адресі практично не обмежена. Крайній правий домен являє собою домен верхнього рівня. У цьому випадку uа — код України. Для всіх країн існують двобуквені коди. Наприклад: au — Австралія, br — Бразилія, by — Беларусь, са — Канада, cn — Китай, de — Німеччина, jp — Японія, uk — Великобританія, us — США.

Домен верхнього рівня не обов’язково є кодом країни. Нижче наведені приклади кількох доменів верхнього рівня, використовуваних у США:

com — комерційні організації й бізнес;

edu — освітні установи;

net — структурні організації системи;

org — неприбуткові організації;

int — міжнародний домен.

Домени другого й третього рівня дають уточнення для пошуку хоста. Це може, бути код міста або регіону, у США — штату. У нашому випадку домен другого рівня вказує на мережу міста Донецька, а третього рівня – на сервер передачі пошти.

Конверт

Для того щоб написаний вами лист дійшов до адресата, треба помістити його в конверт, написати адресу і відправити поштою. Адресат, одержавши лист, крім своєї адреси, знайде на конверті деякі додаткові дані, що можуть виявитися корисними.

Якщо на конверті вказана зворотна адреса, то вона може виявитися єдиною можливістю для забезпечення відправлення відповіді. Штемпелі поштових відділень укажуть дати проходження листа через ці установи.

За аналогию з конвертом кожен лист, що приходить електронною поштою maє «шапку» яка містить той самий зміст у залежності від того, яка система використовується, структура адреси може виглядати по різному.

Структура електронного послання в системі Internet мае такий вигляд:

From User Name < sender@mail donetsk ua >

Date 2. November 2007 14 25

To vasya@mail.donetsk.ua

Сс petya@mail.donetsk ua

Вес kolya@mail.donetsk.ua

Subiect Привіт

Перший рядок повідомляє адресу й ім’я відправника. Рядок, що починається Date, містить дату й час, коли послання було відправлене. Далі вказується адреса одержувача. У рядку, що починається зі Сс, вказується адреса, на яку посилається копія чиста. У наступному ж рядку вказується адреса користувача, якому відправляється невидима для адресата копія листа. Таких рядків може бути кілька або не бути жодного. У наступному рядку вказується зміст листа, його заголовок (іноді так роблять і зі звичайними листами, наприклад у випадку, коли організація вимагає позначати листи, що надсилаються їй, певним коротким повідомленням, наприклад «На конкурс») У передостанньому рядку вказується ідентифікатор послання, його унікальний номер. Якщо цей лист посланий у відповідь на інший лист, то номер цього вихідного листа вказується в останньому рядку. Для первісних, ініціативних листів цей рядок відсутній.

Однак точний порядок рядків у шапці послання може змінюватися в різних системах Крім того, шапку можуть доповнювати додаткові рядки, наприклад. Importance – важливість послання. Названий у прикладі склад шапки послання є обов’язковим, тому що всі його компоненти істотні для правильної доставки послання.


2. Поштові протоколи

Основними поштовими протоколами в Інтернеті (не беручи до уваги приватних протоколів, які шлюзуються або тунелюються через Інтернет) є SMTP (Simple Mail Transport Protocol), POP (Post Office Protocol) і ІМАР (Internet Mail Access Protocol)

2.1. SMTP

SMTP – це поштовий протокол хост-хост. SMTP-сервер приймає листи від інших систем і зберігає їх у поштових скриньках користувачів. Збережені листи можуть бути прочитані декількома способами. Користувачі з інтерактивним доступом на поштовому сервері можуть читати пошту за допомогою локальних поштових програм, користувачі на інших системах можуть завантажити свої листи за допомогою програм – поштових клієнтів за протоколами РОРЗ і ІМАР.

UNIX-хости зробили найпопулярнішим SMTP. Широко використовуваними SMTP-серверами є Sendmail, Smail, MMDF і РР Найпопулярнішим SMTP- сервером у Unix є Sendmail, написаний Брайаном Еллманом, він підтримує створення черг повідомлень, переписування заголовків листів, аліаси, списки розсилання і т д. Зазвичай він конфігурується так, шо працює як привілейований процес. Це означає, що, оминувши його захист яким-небудь способом, зловмисник не зможе завдати більше шкоди, ніж спри-чинить просте видалення електронних і листів.

2.2. POP

POP — це найпопулярніший протокол прийому електронної пошти. POPсервер дозволяє РОР-клієнтові завантажити листи, що були отримані ним від іншого поштового сервера. Клієнти можуть завантажити всі повідомлення або тільки ті, котрі вони ще не читали. Він не підтримує видалення повідомлень перед завантаженням на основі таких атрибутів, як адреса відправника або одержувача. POP версії 2 підтримує автентифікацію користувача за допомогою пароля, але пароль передається серверу у відкритому (незашифрованому) вигляді.

POP версії 3 надає додатковий метод автентифікації, названий АРОР, що шифрує пароль. Деякі реалізації POP можуть використовувати Kerberos для автентифікації.

2.3. ІМАР

ІМАР — це найновіший і тому менш популярний протокол читання електронної пошти. ІМАР4 підтримує операції створення, видалення, перейменування поштових скриньок; перевірки надходження нових листів; оперативне видалення листів; установку й скидання прапорців операцій; розбір заголовків у і форматі RFC-822 і МІМЕ-ІМВ; пошук серед листів; вибіркове читання листів.

ІМАР більш зручний для читання пошти в подорожі, ніж POP, тому що повідомлення можуть бути залишені на сервері, що поз-бавляє від необхідності синхронізувати списки прочитаних листів на локальному хості й на сервері.

2.4. МІМЕ

МІМЕ — це скорочення для багатоцільових розширень Інтернет-пошти (Multipurpose Internet Mail Extensions). Як сказано в RFC 2045, він перевизначає формат повідомлень електронної пошти, щоб дозволити:

— передачу текстів у кодуванні, що відрізняється від US-ASCII;

— передачу в листі нетекстової інформації у різних форматах;

— повідомлення з кількох частин;

— передачу в заголовку листа інформації в кодуванні, відмінному від US-ASCII. Він може використовуватися для під-тримки таких засобів безпеки, як цифрові підписи і шифровані повідомлення. Він також дозволяє посилати поштою виконувані файли, заражені вірусами, або листи з РПС.

Як і веб-браузери, програми читання пошти можуть бути сконфігуровані так, щоб автоматично запускати програми-помічники для обробки певних типів МІМЕ-повідомлень.

3. Популярні поштові клієнти

В світі поштових клієнтів немає визнаного лідеру. Багато користувачів Інтернету працюють з поштою через Web-інтерфейс, використовуючи браузер. Дійсно, навіщо використовувати дві програми, коли досить освоїти одну? Варто відразу відповісти на це фундаментальне питання:

ü використання поштового клієнта дозволяє вести роботу з електронною кореспонденцією так, як зручно корис-тувачу, а не Web-дизайнерові;

ü за наявності декількох адрес електронної пошти освоєння однієї нової програми часто є простішим, ніж вникання в Web-інтерфейс кожного сервісу;

ü помітна економія вхідного трафіку, оскільки не завантажується сайт сервісу;

ü доцільне налаштування анти-спам фільтрів дозволяє заощадити трафік і зберегти нервову систему;

ü гнучкі засоби сортування повідомлень, шаблони, перевірка орфографії та інші можливості поштових клієнтів роблять роботу зручнішою і ефективнішою.

Всі сучасні популярні поштові клієнти вміють працювати через протоколи POP і IMAP. Розробники розширюють функції клієнтів можливістю роботи з групами новин USENET і читанням RSS-новин.

3.1. Outlook express 6.0

Розробник: Microsoft Ліцензія: Microsoft Інтеграція: міститься у складі Windows XP

Microsoft позиціонує свій продукт Outlook Express як додаток до Internet Explorer для роботи з електронною поштою. Інтерфейс поштового клієнта має багато загального з вбудованим в Win-dows XP браузером.

Потужний Wizard при першому старті полегшує знайомство з програмою для новачків. Панель інструментів використовує стандартні засоби Windows, кількість кнопок на панелі зведена до мінімуму, що робить освоєння поштового клієнта максимально простим.

Грамотно реалізовано стартову сторінку поштового клієнта, на якій містяться посилання на всі основні дії з ним, а також довідка, що пов’язана з освоєнням програми. Outlook Express має широку довідкову систему, що докладно описує всі нюанси роботи з програмою.

Швидкість. Максимальна інтеграція з операційною системою дозволяє Outlook Express працювати на надзвукових швидкостях. Перевагою поштового клієнта є висока швидкість обробки пошти, незалежно від об’єму переданої інформації.

Інтерфейс поштового клієнта засновано на стандартних бібліотеках Windows, що забезпечує відмінну швидкість промальовування вікон.

Редактор повідомлень. Створювати повідомлення у форматі HTML, використовуючи Outlook Express, вкрай незручно. Не можна вставити свої рядки в середину або кінець повідомлення, оскільки вертикальна межа цитування є нерозривною. Доведеться складати повідомлення винятково над процитованим тілом оригіналу. HTML-код, що генерується редактором повідомлень є  громіздким і в багато разів перевищує текстовий еквівалент.

Технологію шаблонів із застосуванням різноманітних змінних в Outlook Express не реалізовано.

Функціональність. Можливості Outlook Express є стандартом, від якого відштовхуються інші розробники. Outlook Express має стандартний набір функцій, що можна застосувати до багатьох поштових клієнтів.

Поштовий клієнт містить елементи інтеграції з Windows Messenger, що дозволяє синхронізувати панелі контактів обох програм.

На сьогоднішній день написано багато зовнішніх менеджерів повідомлень, які можуть перевіряти пошту на сервері, відкривати заголовки, а потім передавати управління поштовому клієнту. Існують програми, що дозволяють вставляти в повідомлення смайлики.

Сортування пошти. Сортування пошти обмежується фільт-рами, згідно можна виконувати певні дії на основі заданих умов. Можна створювати додаткові папки, в які надалі поміщати повідомлення, що задовольняють особливим критеріям.

Безпека. Outlook Express – вразливий поштовий клієнт. Використовується движок Trident і немає інструментів для його “нейтралізації”. Статистика свідчить, що Outlook Express – основний “провідник” вірусів на комп’ютер. Зараження вірусами через браузер відбуваються набагато рідше.

Висновок. Outlook Express – простий і швидкий інструмент для невибагливих користувачів. Низька захищеність від вірусів – основна проблема Outlook Express, яку доводиться вирішувати за допомогою антивірусної оборони.

3.2. Microsoft Office Outlook 2003

Розробник: Microsoft Ліцензія: Microsoft Інтеграція:Microsoft Office 2003

Сьогодні важко знайти користувача персонального комп’ютера, який би жодного разу не бачив Microsoft Office. Розуміння інтерфейсу офісного пакету спрощує освоєння Outlook. Все налаштування програми можна сміливо довірити Wizard-у. Імпорт пошти можливий тільки з Outlook Express.

Відповіді на питання надаються в докладній довідковій системі; проте доведеться витрачати велику кількість трафіку, оскільки основна її частина є компактним браузером і завантажує всі дані з сайту компанії розробника. На сайті розробника можна знайти окремі учбові курси за програмою.

Розкладка вікон за замовченням відрізняється від загальноприйнятої, але це легко виправляється. Головне меню програми не переобтяжене, розташування елементів логічно продумане.

Швидкість. Швидкість завантаження, системні вимоги і багато іншого не відрізняються від інших офісних програм – Word, Excel і ін.

Редактор повідомлень. За замовченням Outlook не виділяє цитування. В налаштуваннях можна вказати програмі додавати вертикальну межу при відповіді на повідомлення у форматі HTML, а також вручну вибрати символ для текстового цитування. Вертикальна межа нерозривна, але можна виділяти текст за допомогою довільного заголовка, який також вказується в налаштуваннях.

Перевірка орфографії працює лише при підключенні Word, як редактора повідомлень. За допомогою Word можна додавати в листи елементи ACTIVEX.

Після підготовки повідомлення, його текст можна перекласти на ті мови, для яких встановлено словники.

Повідомлення з двох слів у форматі HTML займає 6 кілобайт!

Функціональність. Якщо попередні версії Outlook об’єктивно програвали конкурентам по багатьом функціональним критеріям, то в останній версії розробники приділили велику увагу нарощуванню традиційних функцій, що притаманні популярним сучасним поштовим клієнтам.

В Outlook 2003 існує технологія віртуальних папок, яка називається “Папки пошуку”. Використовуючи останню версію, можна завантажувати тільки заголовки повідомлень і лише на другому етапі завантажувати повідомлення цілком.

У Outlook 2003 розробники приділили величезну увагу боротьбі зі спамом. З простого набору фільтрів, подібного до Outlook Express, інструментарій блокування небажаної пошти перетворився на справжній форпост.

Корпоративним користувачам надається можливість спільної роботи з органайзером і адресною книгою.

Безпека. HTML движок Trident, Visual Basic в макросах і можливість використання елементів ACTIVEX в повідомленнях – легка мішень для вірусних атак. Багато антивірусів бачать Outlook в системі і ретельно стежать, щоб не було атаки. Без наявності антивіруса з базою, що регулярно оновлюється, використовувати Outlook небажано.

Сортування пошти. Outlook підтримує віртуальні папки і стандартні фільтри. Блокування спаму здійснюється на основі повного аналізу повідомлень, а не лише за окремими параметрами (Відправник, Тема, наявність певних слів в тілі повідомлення). Окрім інструментів аналізу, можна використовувати списки довірених відправників і адресатів. Сортування повідомлень за датою здійснюється за допомогою переліків (Сьогодні, Вчора, Минулого тижня). Групи повідомлень, обговорення можуть згортатися в один рядок. Подібний принцип відображення обговорень застосовується на Google Mail.

Висновок. Outlook – потужний корпоративний поштовий клієнт, що має зручний інтерфейс і масу корисних функцій для домашнього застосування. Проте не варто забувати, що без антивіруса з свіжою базою їм не варто користуватися.

3.3. The Bat! 3.62 pro

Розробник:RITLABS Ліцензія:RITLABS S.R.L. Інтеграція:немає

Інтерфейс The Bat! є еволюційним розвитком технологій дев’яностих років минулого сторіччя. За останні роки поштовий клієнт набув нових рис у вигляді красивих іконок на панелі інструментів, а самі панелі можна пересувати мишкою в межах робочого вікна програми.

Незмінною залишилася тенденція збільшення кількості однотипних пунктів меню, що регулярно походить від версії до версії. Для користувача, що працював з попередніми версіями, подібне плавне нарощування складності інтерфейсу здається практично непомітним, але для початківців це може стати серйозною проблемою.

Російськомовна термінологія, що використовується в програмі, різниться від звичних стандартів. Відсутність стартової сторінки може ускладнити перші кроки. Довідка англійською мовою.

Швидкість. Не дивлячись на максимальне дистанціювання від оточення операційної системи, The Bat! показує непогану швидкість роботи. Поштовий клієнт демонструє середній час першого завантаження і досить швидко відображає повідомлення з розсилками, що мають HTML-форматування. The Bat! дозволяє отримувати і відправляти листи одночасно, що підвищує швидкість взаємодії з серверами. Невисокі системні вимоги дозволяють швидко працювати навіть на застарілих робочих станціях.

Редактор повідомлень. Потужні інструменти управління шаблонами дозволяють гнучко налаштовувати вітання і підписи відповідно відповідно до уподобань користувачів. The Bat! – єдиний поштовий клієнт, в якому можна застосувати вирівнювання «по ширині» в текстовому режимі. Крім того, якщо переплутано регістр букв, то це можна швидко виправити за допомогою спеціальної групи функцій. Швидкі шаблони дозволяють автоматизувати введення часто вживаних фраз. Підтримка «девізів» додає додатковий шарм і елементи гумору в особистому листуванні.

Серйозні проблеми починаються, коли перейти в режим створення повідомлень у форматі HTML. Не можна розірвати цитату і потрібно цілком вводити свій текст над/під початковим повідомленням. При зміні формату з HTML в простий текст кількість рядків в повідомленні подвоюється. За кожним інформативним рядком буде ще один, порожній.

Створене повідомлення у форматі HTML перевищує розмір аналогічного текстового повідомлення більш ніж в 4 рази.

Функціональність. The Bat! орієнтований на серйозного користувача, для якого надається маса сервісних функцій. Він містить відмінного менеджера листів, що дозволяє відсівати непотрібні повідомлення до перенесення на комп’ютер. Процес обміну повідомленнями з сервером ретельно візуалізовано, можна бачити наочний індикатор, що відображає прогрес роботи. Наявність вбудованого планувальника SmartBat дозволяє конкурувати з Outlook в корпоративному середовищі. Корисним є наявність журналу роботи, де зберігається інформація про всі мережні операції.

The Bat! Здатний експортувати/імпортувати пошту, працюючи з багатьма форматами. Він підтримує імпорт багатотисячних поштових баз з Outlook, Outlook Express і Mozilla. Повний перелік поштових клієнтів, з яких можна імпортувати базу, складається з восьми пунктів.

The Bat! Може працювати як сервер в локальній мережі.

Можна змінити пароль на сервері прямо з поштового клієнта, організувати локальний чат за допомогою e-mail повідомлень, шифрувати листи, а також задавати вручну тип підключення до мережі для роботи поштового клієнта.

Власний HTML движок не дозволяє досягати точної передачі форматування в повідомленнях. Спотворення стосуються, в першу чергу, відображення таблиць. Крім того, клієнт не розуміє тега цитування <blockquote>, тому в HTML-повідомленнях цитати часто зливаються із загальним текстом.

Сортування пошти. В налаштуваннях сортувальника листів можна створювати потужні фільтри, що дозволяють не тільки розподіляти вхідну пошту по потрібних папках, але і економити вхідний трафік, завантажуючи тільки ті повідомлення, які задовольняють певним умовам. По кожному фільтру ведеться статистика, що дозволяє бачити його ефективність. Підключивши зовнішні модулі, можна добитися ефективного знищення спаму.

Безпека. The Bat! не використовує движок Trident для обробки HTML-коду. Це робить його практично невразливим для вірусів. Зрозуміло, якщо запускати незнайомі файли, що прикріплені до повідомлень, наприклад, nudegirl.jpg.exe, то можуть виникнути проблеми. Проте навіть в цьому випадку поштовий клієнт покаже попередження про небезпеку. The Bat! має можливість автоматичної перевірки вкладень за допомогою популярних антивірусів.

The Bat! має власну адресну книгу, яка не пов’язана з Windows Address Book, що захищає користувачів від додаткових проблем з безпекою.

Можна ставити паролі на окремі поштові скриньки, що підвищує особисту безпеку. Наприклад, можна поставити пароль на скриньку Work, в якій є особисте листування, залишивши решту скриньок доступними для сімейного перегляду.

Висновок. The Bat! складний в освоєнні, але має безліч корисних інструментів. З одного боку неякісна робота з HTML-кодом, а з іншого – колосальна безпека.

3.4. Mozilla Thunderbird 1.5

Розробник:Mozilla Corporation Ліцензія: MPL/GPL Інтеграція:немає

Інтерфейс Mozilla Thunderbird, а також структура меню і налаштувань багато в чому нагадує браузер Mozilla Firefox. Mozilla Thunderbird – єдиний поштовий клієнт, в якому можна відображати всі облікові записи як в одній групі папок, так і в окремих групах. Простота і інтуїтивність налаштувань псується одним фактом – процедуру введення пароля облікового запису зроблено за принципом браузера. При першому зверненні до сервера пропонується ввести пароль, який треба запам’ятати. Надалі до налаштувань паролів можна буде дістатися лише з розділу приватності. Подібний механізм не застосовується в поштових клієнтах і може викликати ускладнення у новачків.

Можливість зміни тим оформлення, помножена на їх величезний вибір, сподобається любителям зміни зовнішнього вигляду програм.

Швидкість. Час завантаження Mozilla Thunderbird приблизно такий же, як і у браузера. Побудований на технології XUL інтерфейс, не відрізняється високою швидкістю промальовування вікон, що помітно при роботі в Linux. Крім того, Mozilla Thunderbird погано працює з великими потоками повідомлень на повільних dial-up каналах. Іноді при відправці великих листів на повільному каналі поштовий клієнт раптово видає помилку, яка пов’язана з тим, що якщо час відправки повідомлення перевищує 60 секунд, програма вважає, що зв’язок порушений і видає відповідне повідомлення. Схожі проблеми можуть виникати і під час прийому повідомлень. Це виправляється в налаштуваннях.

Редактор повідомлень. У текстовому режимі цитування відбувається за допомогою символу “>”, а при використанні HTML-форматування цитування здійснюється за допомогою тега <blockquote>. Можна довільно налаштовувати кольори п’яти рівнів цитування (шрифт і фон). Перемикання між текстовим і HTML режимом здійснюється за допомогою утримання кнопки Shift під час натиснення кнопки створення повідомлення, що дуже зручно.

Вбудований HTML-редактор використовує елементи повно-цінного редактора Mozilla Composer. Листи у форматі HTML стають лише на кілька відсотків більшими за розміром, ніж їх текстові аналоги.

Mozilla Thunderbird має бібліотеку смайликов, але не обтяжчує повідомлення графікою. В листи додаються спеціальні HTML-теги, які інтерпретуються поштовими клієнтами як смайлики.

Функціональність. Як і у випадку з Mozilla Firefox – багато що з того, що вам не вистачає в можливостях Mozilla Thunderbird, реалізовано за допомогою розширень.

Можна заводити облікові записи не лише для електронної пошти, але і для груп новин, а також для RSS. Набрані повідомлення автоматично зберігаються в папці Чернетки. Віртуальні папки можуть працювати з фільтрами, що поширюються відразу на кілька облікових записів. Є можливість автоматичного видалення вкладень прямо на сервері.

Mozilla Thunderbird без розширень не має деяких функцій, необхідних при роботі через комутоване повідомлення. Наприклад, кнопка “Відправити пізніше” з’являється тільки після встановлення відповідного розширення.

Сортування пошти. Mozilla Thunderbird має повноцінну підтримку віртуальних папок. Можна призначати стандартні фільтри, дія яких базується на декількох облікових записах. Система блокування спаму відмежує від неприємних повідомлень. Є інструменти для спільної роботи із зовнішніми програмами боротьби із спамом.

Попереднє завантаження заголовків виконано в загальному вікні програми. Багатий вибір передвстановлених фільтрів дозволяє гнучко варіювати вибірковий показ повідомлень.

Безпека. Використання движка Gecko захищає від більшості проблем, що пов’язані з використанням технології HTML в повідомленнях. Mozilla Thunderbird має інструменти сполучення з популярними антивірусами для перевірки вкладень.

В Mozilla Thunderbird є інструменти боротьби з шахрайськими прийомами в електронній пошті (наприклад, підробка заголовків). Підозрілі листи автоматично виявляються і позначаються клеймом “scam” (співзвучно із словом “spam”), яке можна за потребою зняти.

Висновок. Mozilla Thunderbird не оптимізовано для роботи через модемне з’єднання. Проте при використанні широкосмугового підключення можна повною мірою відчути всю потужність клієнта. Висока безпека і відмінна робота з HTML – візитні картки Mozilla Thunderbird.

4. Проблеми безпеки електронної пошти

Основні протоколи передачі пошти (SMTP, РОРЗ, ІМАР4), як правило, не здійснюють надійної автентифікації, що дозволяє легко створити листи з фальшивими адресами. Жоден із цих протоколів не використовує криптографію, яка могла б гарантувати конфіден-ційність електронних листів. Хоча існують розширення цих протоко-лів, рішення про їх використання повинне бути прийняте як складова частина політики адміністрації поштового сервера. Деякі такі розширення використовують уже наявні засоби автентифікації, а інші дозволяють клієнтові й серверові погодити тип автенти-фікації, який використовуватиметься в цьому з’єднанні.

4.1. Фальшиві адреси відправника

Адресі відправника в електронній пошті Інтернету не можна довіряти, тому що відправник може вказати фальшиву зворотну адресу, або заголовок може бути модифікований у ході передачі листа, або відправник може сам з’єднатися з SMTP-портом на машині, від імені якої він хоче відправити лист, і ввести текст листа.

4.2. Перехоплення листа

Заголовки й вміст електронних листів передаються в чистому вигляді. У результаті зміст повідомлення може бути прочитаний або змінений у процесі передачі його через Інтернет. Заголовок може бути модифікований, щоб приховати або змінити відправника, або для того, щоб перенаправляти повідомлення.

4.3. Поштові бомби

Поштова бомба — це атака за допомогою електронної пошти. Система, що атакується, переповнюється листами доти, поки вона не вийде з ладу. Як це може спричинитися, залежить від типу поштового сервера і того, як він сконфігурований.

Деякі провайдери Інтернету дають тимчасові логіни кожному для тестування підключення до Інтернету, і ці логіни можуть бути використані для початку подібних атак.

Типові варіанти виходу поштового сервера з ладу:

ü Поштові повідомлення приймаються доти, поки диск, де вони розміщаються, не переповниться. Наступні листи не приймаються. Якщо цей диск є також основним системним диском, то вся система може аварійно вимкнутися.

ü Вхідна черга переповнюється повідомленнями, які потрібно обробити й передати далі, доти, поки не буде досягнутий граничний розмір черги. Наступні повідомлення не потраплять до черги.

ü У деяких поштових систем можна встановити максимальну кількість поштових повідомлень або максимальний загальний розмір повідомлень, які користувач може прийняти за один раз. Наступні повідомлення будуть відкинуті або знищені.

ü Може бути перевищена квота диска для цього користувача. Не буде можливості прийняти наступні листи або виконувати інші дії. Відновлення може виявитися важким для користувача, тому що йому може знадобитися додатковий дисковий простір для видалення листів.

ü Великий розмір поштової скриньки може утруднити для системного адміністратора одержання системних попереджень і повідомлень про помилки.

ü Посилка поштових бомб у список розсилання може призвести до того, що його члени можуть відписатися від списку.

4.4. Загрозливі листи

У минулому, коли Інтернет був дослідницькою мережею, його комерційне використання було заборонене. Крім того, занадто мало компаній і людей мали доступ до Інтернет-пошти, тому було недоцільно використовувати її з комерційною метою. Зараз Інтернет розширився й дозволяється використовувати його в комерційних цілях, тому компанії почали підтримувати списки розсилання для обміну інформацією зі своїми клієнтами. Як правило, клієнти повинні надіслати запит для того, щоб потрапити в список розсилання. Коли великі онлайнові сервіси почали шлюзувати листи в Інтернет, несподівано виявилося, що в такий спосіб можна передати інформацію набагато більшій аудиторії. Так народився маркетинг в Інтернеті за допомогою посилання окремих поштових повідомлень.

Через те що будь-яка людина у світі може послати вам лист, не так просто змусити її припинити посилати їх вам. Люди можуть розпізнати вашу адресу зі списку адрес організації, списку осіб, що підписалися на список розсилання, або листів у Usenet. Якщо ви вказали вашу поштову адресу на якому-небудь веб-сайті, то він може продати вашу адресу «поштовим сміттярам». Деякі веб-браузери самі вказують вашу поштову адресу, коли ви відвідуєте вебсайт, тому ви можете навіть не знати, що ви її дали. Багато поштових систем мають можливості фільтрації пошти, тобто пошуку зазначених слів або словосполучень у заголовку листа або його тілі, і наступного вміщення його в певну поштову скриньку або видалення. Але більшість користувачів не знає, як використовувати механізм фільтрації. Крім того, фільтрація в клієнта відбувається після того, як лист вже отриманий або завантажений, тому утруднюється видалення великих обсягів листів.

Для безпечної атаки може використовуватися анонімний ремайлер. Коли хтось хоче послати образливий або загрозливий лист і при цьому приховати свою особу, він може скористатися анонімним ремейлером. Якщо людина хоче послати електронний лист, не розкриваючи свою домашню адресу тим, хто може загрожу-вати їй, вона може теж використовувати анонімний ремейлер. Якщо вона почне раптом одержувати небажані листи на свою поточну адресу, вона може відмовитися від неї і взяти нову.

Одним із поширених засобів захисту, до якого часто вдаються деякі користувачі Usenet, є конфігурація своїх клієнтів для читання новин у такий спосіб, що в полі Reply-To (зворотна адреса) листа, який посилається ними в групу новин, міститься фальшива адреса, а реальна адреса міститься в сигнатурі або в тілі повідомлення. Тому робота програм збирання поштових адрес, які збирають адреси з поля Reply-To, виявиться марною.

У конгресі США було подано кілька біллів про обмеження на роботу таких програм-сміттярів. В одному пропонувалося створити списки стоп-слів і поміщати слово «реклама» у рядок теми листа. В іншому пропонувалося вважати їх просто незаконними.

 

5. Деякі поради щодо використання електронної пошти

ü ніколи не довіряйте електронній пошті ті листи, які не повинні переглядатись кимось, крім тих кому вони адресовані;

ü не надсилайте неетичних повідомлень навіть тоді, коли Ви звертаєтесь до своїх друзів; адміністратори мереж несуть відповідальність за роботу мережі, тому вони можуть отримати скарги від користувачів на Вас;

ü будьте обережні з фразами, які можна тлумачити по-різному;

ü повідомлення буде відображатись на будь-якому терміналі, якщо воно має не більш 60 символів в рядку;

ü використовуйте обидва регістри букв. Великі літери можна використовувати для надання емоційності деяким словам листа;

ü не використовуйте зайвих символів, наприклад, розмітку товстого шрифта. Різні термінали реагують на нього по-різному;

ü перед відправкою повідомлення ще раз уважно його передивіться. У більшості випадків користувач сам несе відповідальність за зміст свого листа.

Електронна пошта може вертатися в таких випадках:

ü система не знайшла комп’ютер адресату Вашого повідомлення;

ü на указаній адресі нема відповідного адресату;

ü пошта може знайти комп’ютер, проте, все одно не може доставити повідомлення.

Це відбувається за таких причин:

ü можливо, в мережі є пошкодження;

ü віддалена система може бути “мертва” через серйозні апаратні проблеми;

ü конфігурація віддаленої системи може бути зруйнована, нерідко бувають випадки, коли система забуває повідомити про це.

Повідомлення про відмову не означає, що комп’ютер буде недоступний і далі, апаратні перешкоди можуть бути ліквідовані.

Зауваження: Для кожного комп’ютера, який має електронну пошту, є поштова скринька, яка має ім’я postmaster. Пошта повинна там читатися адміністратором. Якщо у Вас виникли проблеми, пов`язані, наприклад, з доставкою пошти, Ви можете написати листа до адміністратора за адресою:

postmaster@ім’я_комп’ютера

При зверненні до postmasterу Ви можете очікувати на:

ü допомогу у пошуку адреси електронної пошти абонента, який, користується цією поштою.

ü допомогу в пошуку відповідного шлюзу для пересилки електронної пошти у зовнішні мережі.

 

Список використаної літератури

  1. Є. Буров Комп’ютерні мережі. Л., БАК, 1999.
  2. І. Зарецька Інформатика. К., Форум, 2004.
  3. С. Симонович Информатика. Базовый курс. М., Питер, 2006.
  4. О. матвієнко Основи менеджменту інформаційних систем. К., ЦП, 2005.
  5. Т. Оуглтри Microsoft Windows XP. М., DiaSoft, 2003.
Advertisements